Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí

21. 5. 2018

Mateřská škola Rybnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace,

Rybnice 105, 331 51 Kaznějov

 

Č.j. : 79/18

 

ROZHODNUTÍ

Mateřská škola Rybnice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

 

uchazeč/ uchazečka pod přiděleným registračním číslem

 

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

5/2018

6/2018

8/2018

 

se  p ř i j í m á k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy Rybnice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

s nástupem od 3.09. 2018

 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím Mateřské školy v Rybnici, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace.

 

 

Datum zveřejnění: 21.05. 2018

Lucie Karafová

ředitelka MŠ