Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijímání dětí

20. 3. 2018

Mateřská škola Rybnice, okres Plzeň – sever; příspěvková organizace,

Rybnice 105, 331 51

 

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2018-2019

 

Podmínky:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání společně s evidenčním listem řádně vyplněné ve všech kolonkách odevzdejte zpět do MŠ ve stanoveném termínu.

Informace o přijetí dítěte budou zveřejněny pod registračním číslem nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o přijetí na internetových stránkách MŠ a na vývěsce obecního úřadu – písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si můžete vyzvednout v MŠ nebo bude zasláno poštou na adresu zákonného zástupce dítěte.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v následujícím školním roce překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií v níže uvedeném pořadí:

1) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, v souladu s §34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2) Děti, které mají bydliště v obci Rybnice

3) Děti, které dovrší do 31.8. 2018 – 4 let.

4) Děti, které dovrší do 31.8. 2018 - 3 let.

5) Děti, které dovrší do 31.12.2018 – 3 let.

6) Děti, které dovrší do 31.8. 2018 – 2 let.

7) Děti s celodenní docházkou.

8) Děti, které mají bydliště v jiné obci ( od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity)

9) Individuální situace dítěte – sourozenec v MŠ, sociální potřebnost dítěte.

V případě schodnosti posuzovaných kritérií rozhodne datum narození dítěte.

 

V Rybnici dne 01. 03. 2018

Lucie Karafová

ředitelka MŠ Rybnice